ViBoO

 Kracht in beeld 

Beeldcoaching gaat over veranderen, over ontwikkelen. Beeldcoaching is meer dan coachen met beeld, met video. Beeldcoaching vertrekt vanuit de logica van o.m. het videobeeld (zeg maar de oude SVIB), maar betrekt in het begeleidingsgesprek, in de dialoog (de dia-logica) het ‘verhaal’ van de betrokkene en biedt een ‘tegenverhaal’ (counterstory). Beeldcoaching haalt je aldus uit je beeld, het beeld dat je van jezelf, van je leerling(en), van je collega(’s), van (...) hebt. Beeldcoaching bevraagt je op je vanzelfsprekendheden en je routines. Beeldcoaching zet in BEWEGING. Beeldcoaching is daarmee een instrument, zo niet hét instrument, om onderwijsontwikkeling in gang te zetten én te houden.

Logobeeldcoaching

De beeldcoach is toegerust om in beweging te zetten. De beeldcoach is getraind om denkend vanuit de positieve psychologie iemands pedagogische energie aan te spreken (zijn of haar kracht). Daartoe beweegt de beeldcoach zich niet alleen op het vlak van gedrag en vaardigheden, maar ook op dat van overtuigingen, identiteit en betrokkenheid (het persoonlijk ‘verhaal’ van de ander), dus op het vlak van de emotie die leidend is in de pedagogisch-didactische keuzes. De beeldcoach is er onderhand op uit zich overbodig te maken voor de ander. En zoals de beeldcoach de leraar zelfstandig maakt, d.w.z. de baas over zijn eigen ontwikkeling, zo zet de docent zijn leerlingen in beweging en maakt hen eigenaar van hún eigen ontwikkeling.

Beeldcoaching brengt kracht in beeld, ontkracht zo nodig beelden en haalt kracht uit beeld. De beeldcoach laat geleidelijk los als de ander ‘in zijn kracht’ komt en dat laatste is een ontwikkeling die ieder in het onderwijsveld gegund is.


 VIBoO - Opleiding Beeldcoaching voor Onderwijs  

   LinkedInProfiel opleider weergeven